Làm luận văn công nghệ thông tin

Giới thiệu dịch vụ làm luận văn công nghệ thông tin
     Trung tâm công nghệ điện tử - tự động hóa ATI chuyên hướng dẫn làm luận văn, đồ án cao đẳng, đại học, tại chức, cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MẠNG MÁY TÍNH, ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG, WEB, LẬP TRÌNH VISUAL BASIC 6.0, C#, VB.NET, JAVA, Asp.net, JAVASCRIP, PHP, JOOMLA, HTML,CSS,lập trình ANDROID, IOS, MATLAB, VOIP, LINUX, NETWORK,NS-2, làm luận văn tự động hóa,THIẾT KẾ MẠCH THEO YÊU CẦU, NGHIÊN CỨU SINH, TRIỂN KHAI CHO DOANH NGHIỆP…

lam-luan-van-cong-nghe-thong-tin

Các chuyên đề, luận văn, đồ án công nghệ thông tin chúng tôi đã từng làm:
1. CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ NETWORK: CISCO, LINUX, WINDOWS 2008, WINDOWS SERVER 2003, MATLAB, VIỄN THÔNG, WEB, VOIP…
2. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ISA (2004, 2006)
3. TÌM HIỂU ỨNG CÔNG NGHỆ DHCP ( trên cisco, 2k3, 2k8)
4. MAIL MDOEMON, MAIL EXCHANGE
5. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VPN (trên 2k3, 2k8, xây dựng mô phỏng và thực tế)
6. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ MPLS – VPN
7. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ FTP (trên 2k3, 2k8, cisco)
8. XÂY DỰNG AD( 2k3, 2k8), DOMAIN, SERVER
9. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VOIP
10. THIẾT KẾ VÀ CẤU HÌNH CÁC MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP, AN NINH MẠNG
11. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ MPLS
12. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC – CDMA
13. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG TIN THẾ HỆ THỨ 3 UMTS
14. KẾT HỢP DIFFSERV VÀ MPLS TRONG VIỆC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
15. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN TRONG NGN
16. TÌM HIỂU MỘT SỐ CƠ CHẾ THÍCH NGHI SỬ DỤNG TRONG OFDM
17. ƯỚC LƯỢNG KÊNH TRUYỀN TRONG OFDM CỦA WINMAX
18. ƯỚC LƯỢNG KÊNH TRUYỀN TRONG HỆ THÔNG OFDM
19. KHẢO SÁT MẠNG 3G, 4G
20. 3,5G VÀ QUY HOẠCH
21. CÔNG NGHỆ VÀ QUY HOẠCH MẠNG W – CDMA
22. ĐỊNH TUYẾN VÀ GẮN BƯỚC SÓNG TRONG MẠNG QUA WDM
23. GIẢI PHÁP PHÂN TẬP KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN TRONG W-CMA
24. GSM LÊN W–CDMA
25. KỸ THUẬT OFDM VÀ ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ MĂT ĐẤT DVB-T
26. LỌC THÍCH NGHI VỚI THUẬT TOÁN LMS VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÂN BẰNG KÊNH
27. MẠNG TRUY CẬP QUANG THỤ ĐỘNG ETHERNET – EPON
28. OFDM TRONG WIMAX
29. QUY HOẠCH MẠNG W-CDMA VÀ ỨNG DỤNG QUY HOẠCH CHO THÀNH PHỐ
30. TÌM HIỂU KỸ THUẬT MC-CDMA TRONG VIỆC CẢI THIỆN KÊNH TRUYỀN
31. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ IPV6
32. THIẾT KẾ WEB CHO DOANH NGHIỆP
33. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ MAC OS
34. THIẾT KẾ THI CÔNG TUYẾN CÁP QUANG TRONG MẠNG TRUYỀN HÌNH HFC
35, TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ATRUS, NCOMPUTING, BUFFALO
36, ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC-CDMA
37, KỸ THUẬT RADIO OVER FIBER
38, NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH ĐỂ TỐI ƯU HOÁ VIỆC TRUYỀN DỬ LIỆU TRÊN MẠNG OBS
39, CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN NAY TRÌNH BÀY THÔNG QUA SỬ DỤNG MATLAB
40, DI DỘNG GSM
41, GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN MẠNG TRONG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG
42, MÔ PHỎNG HỆ THÔNG THÔNG TIN SỐ
43, Chuyên đề lập trình android, ios
44, Tìm hiểu kỹ thuật "Network Coding" và ứng dụng
45, Xây dựng ứng dụng truyền âm thanh trên mạng LAN45, Tìm hiểu kỹ thuật Network Monitor & ứng dụng trong quản trị mạng
46, Giải pháp bảo mật hệ thống mạng bằng TMG (Thread Management Gateway)
47, Bảo mật hệ thống với ISA 2006,2004
48, Tìm hiểu công nghệ ADSL, thiết kế, triển khai và ứng dụng
49, Bảo mật mạng cục bộ không dây
50, Router & các thuật toán định tuyến
51, Định tuyến ngoại vùng với BGP
52, Giải pháp lưu trữ - Storage Area Network
53, Tìm hiểu giải pháp lưu trữ dữ liệu trên Data Protection Manager 2007
54, Tìm hiểu hệ thống Firewall trong Linux với IPTables
55, Tìm hiểu hệ thống Firewall trong Linux với IPCop
56, Xây dựng hệ thống kiến trúc Cluster cho mạng máy tính
57, Triển khai Microsoft Exchange Server 2010
58,Triển khai hệ thống phát hiện xâm nhập - IDS
59, Giải pháp mạng riêng ảo & Ứng dụng cho mô hình mạng doanh nghiệp
60, Thiết kế mạng cho công ty XYZ
61, MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING – MPLS
62, IP PERFORMANCE METRICS
63, GENERAL SWTICHING MANAGEMENT PROTOCOL
64, MULTIMEDIA STREAMING OVER IP
65, MOBILE IP
66, IP over ATM
67, IP over WDM
68, OPTICAL SWITCHING
69, WIRELESS SENSOR NETWORKS
70, QOS OVER IP
71, IP SECURITY
72, AUDIO/ VIDEO TRANSPORT
73, WIRELESS LAN NETWORK
74, INTERNET TELEPHONY
75, IPv6
76, INTERNET TRAFFIC ENGINEERING
77, IP ROUTING FOR WIRELESS AND MOBILE
78, SNMP
79, IP MULTICAST PROTOCOLS
80, SONNET/SDH
81, FIREWALL
82, DSL AND CAPBLE MODEM
83, AD HOC WIRELESS NETWORK BROADCAST
84, AD HOC WIRELESS NETWORK MULTICAST
85, HIGH-SPEED ETHERNET
86, SECURE SOCKET LAYER
87, Xây dựng các hệ thống kiến trúc Cluster cho mạng máy tính
88, IPTV
89, Giao thức OSPF trong mạng thế hệ sau - NGN
90, Giao thức định tuyến OSPF trong VoIP
91, Tìm hiểu mạng cảm biến không dây - WSNs & Các giao thức định tuyến
92, Giải pháp IP Multicast ứng dụng vào mạng riêng ảo
93, Cài đặt Mạng riêng ảo dựa trên công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức - MPLS
94, Tìm hiểu các kỹ thuật triển khai IPv6 trên hạ tầng IPv4
95, Tìm hiểu giao thức định tuyến OSPFv3
96, Tìm hiểu giao thức định tuyến RIPng
97, Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP trên hạ tầng mạng IPv6

98, Tìm Hiểu Distributed File System Trên MS Windows Server 2008
99, C/C++, C#, C4WIN, Window Mobile...
100, Java, JSP, J2ME, Android...
101, PHP, ASP.NET, Servlet, Html...
102, Mysql, MS SQL...
103, GPU, CUDA
104, NLP(Natural Language Processing)
105, Winform Applacation, Mobile Application, Web Application
106, lập trình phần mềm sumo
107, giải bài toán tối ưu tìm cực tiểu hàm chi phí ( lập trình matlab)
108, xử lý hệ thông galileo
109, định tuyến RPL cho mạng sensor network
110, Tìm hiểu và đánh giá giao thức RPL trong mạng WSNs
111, Nghiên cứu ứng dụng thuật toán nhận dạng đối tượng trong nén ảnh
112, Quản lý tiệm cầm đồ (C#)
113, Tìm hiểu công nghệ MPLS – vpn trên NS2
114, Thiết kế mô hình thực nghiệm đo lưu lượng dòng chảy trên kênh hở bằng phương pháp siêu âm Doppler
115, TÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN XÂM NHẬP IDS-SNORT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
116, nghiên cứu mạng cảm biến không dây ( WSN)
117, mô phỏng matlab luận văn v-ofdm
118, tìm hiểu công nghệ mpls – vpn (linux)
119, tìm hiểu công nghệ mpls – vpn (ns-2)
120, Đề tài về Cloud Computing
121, mô phỏng zigbee/802.15.4 vào môi trường NS-2
122, XÂY DỰNG HỆ CHẨN ĐOÁN VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRÊN CÂY LÚA
123, nghiên cứu cách sử dụng của snmp
124, Thiết kế và mô phỏng Antenna Array trong HFSS
125, thiết kế mô phỏng mạng quang
126, Báo dự báo thời tiết bằng tin nhắn sử dụng phần mềm matlab
127, Nhận dạng biển số xe bằng matlab
128, Ứng dụng GPS trong quản lý giao thông đô thị
129, Tìm hiểu công nghệ 3G WCDMA và mô phỏng
130,Thiết kế , thi công bộ thu phát radio sử dụng điều chế và giải điều chế AM
131,Quản lý nhân sự bằng công nghệ
132, Hệ thống camera , báo động đột nhập qua điện thoại
133,Điều khiển thiết bị qua mạng GSM, GPRS kết hợp mang CAN
134,nhận dạng chữ viết bằng matlab
135, Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm thông qua matlab kết nối internet
136, Thực hiện chức năng truyền hình và internet trên mạng truyền hình cáp
137, Thiết kế mạch điều chế và giải điều chế số PSK
138, Nhận dạng khuôn mặt người bằng thuật toán PCA
139, Phát triển thuật toán điều khiển bằng phương pháp nhận dạng tiếng nói đơn giản
140, Thiết kế module đo nhiệt độ sử dụng năng lương mặt trời
141, Thiết kế hệ thống định vị GPS độ nhạy cao hiển thị bản đồ google map
142,Nhận diện biển số xe
143, Nghiên cứu một số cơ chế thích nghi sử dụng trong hệ thống OFDM
144,Thực hiện mạch thu phát ASK
145,Điều khiển thiết bị qua giao thức TCP/IP
146,Thiết kế Aten vi dãi
147, Xây dựng VOIP cho nội mạng và liên mạng
148, Xây dựng hệ thống thông báo giá vàng qua SMS
149, Công nghệ Video On Demand
150, Mạch khuếch đại cao tần công suất 2W
151, thiết kế hệ thống truyền hình cáp hfc
152, nghiên cứu kỹ thuật quang không dây và ứng dụng
153, CÔNG NGHỆ MOBILE IP VÀ ỨNG DỤNG TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G
154, Nghiên cứu, thiết kế hệ thống camera IP an ninh cho khách sạn
155, Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức GMPLs
156, Nghiên cứu, thiết kế mô phỏng bộ lọc thụ động khử sóng hài trong công nghiệp
157, tìm hiểu công nghệ snmp trên linux
158, Quản lý điểm và học sinh Trung học cơ sở Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình. Bằng C#
159, thiết kế bộ lộc fir bằng matlab
160, THIẾT KẾ MÔ HÌNH ROBOT TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG VẬT CẢN VÀ PHÁT HIỆN VẬT CẢN
161, Kỹ thuật thủy vân số và bảo vệ bản quyền ảnh số
162, Đo lường và điều khiển với giao thức CAN
163, Matlab nhận dạng khuôn mặt sử dụng nơron
164, XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐIỂM DANH (android)
165, Nén dữ liệu dùng huffman, LZW
166, MÃ NGUỒN MỞ PHONEGAP VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRA CỨU ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG.

167, Tìm hiểu về bước xác định topology  trong quá trình thiết kế mạng ( ns3)
168, Dấu tài liệu trong ảnh
170, định tuyến xe bus ( hiển thị trạm dừng tiếp theo và thời gian truyền) trên matlab
171, nhận dạng khuôn mặt ( lấy ảnh từ camera ,qua chương trình nhận dạng, nếu có người trong cơ sở dữ liệu thì nó sẽ hiện các thông tin về người đó) ứng dụng cho an ninh, bảo mật
172, Triển khai phần mềm giám sát mạng Zenoss 2.4.2 trên Centos 6.5
173, THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG (SỬ DỤNG MATLAB - SIMULINK)
174, Ứng dụng matlab trong xử lý ảnh số.
175, ảnh hưởng của nhiễu trong Wimax
176, Thiết kế hệ thống trộn sơn tự động
177,  Thiết kế hệ thống điều khiển bơm nước của nhà máy xử lý nước sạch
178, Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trạm biến áp 35/6kV
179, "thực hiện bài toán điều khiển động cơ trục cán
180, Kỹ Thuật Mã Hóa Reed – Solomon
181, Nhận Dạng Khuôn Mặt Sử Dụng Nơron
182, Mô phỏng kỹ thuật spatial multiplexing trong hệ thống MiMo
183, giảm ảnh hưởng của nhiễu trong hệ thống femtocell
184 , Nhận biết âm thanh của nhạc cụ (matlab)
185, so sánh hai chuẩn nén jpeg và jpeg2000với các thông số: PSNR và hệ số nén.
186, WEBSITE BÁN VOUCHER MÓN ĂN VIỆT
187, thực hiện bài toán điều khiển động cơ trục cán.
188,  mô hình mạch chống trộm (mô hình nhà 3 cửa) dùng con PIC 18F4620, và dùng cảm biến PIR qua bộ RF
189, Quản lý điểm học sinh cấp 2
190, Tìm hiểu về bước xác định topology  trong quá trình thiết kế mạng ( ns3)
191, Tìm hiểu clustering và xây dựng hệ thống exchange cluster
192,  GUI Matlab
193, Ứng dụng matlab trong xử lý ảnh số
194, giám sát mạng với zabbix
Ngoài ra còn nhận làm các đề tài liên quan đến mạng,làm luận văn điện tử viễn thông, làm luận văn lập trình network, làm luận văn lập trình matlab,linux…Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn toàn miễn phí chọn đề tài, đưa giải pháp cho doanh nghiệp(qua mail, qua teamview…)Xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và thành đạt.Trân trọng!

luan-van-cntt

Để được hướng dẫn và hỗ trợ làm luận văn công nghệ thông tin, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HOÁ - CƠ KHÍ ATI 
Org : ATI Technology Center

Phone : 0909.769.098 – 0918.769.098 – 01699.257.175

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skype: atibk.vn

Y!M: atibkvn

Website : http://luanvantotnghiep.com.vn

              http://www.doantotnghiep.com.vn/

         http://trungtamphanmemcongnghecaoati.blogspot.com/

Fac: https://www.facebook.com/nhanthietkemachdientuati

       https://www.facebook.com/nhanlamluanvantotnghiepdientuvienthong

Địa chỉ: Nhận Làm Trên Toàn Quốc
1.  Đường 3 tháng 2, P.12, Q10 TP.HCM
2. Trần Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
3, Nguyễn Lương Bằng,P. Hoà Khánh,Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

4, Nguyễn Huệ, TP. Huế

5, Ngõ 59, Khối 2, P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An
6, Khu II, 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh kiều, TP. Cần ThơLn trn