Công nghệ FPGA

 

FPGA là công nghệ mới tại Việt nam, Field Programmable Gate Array (FPGA) là vi mạch dùng cấu trúc mảng phần tử logic mà người dùng có thể lập trình được. Chữ field ở đây muốn chỉ đến khả năng tái lập trình “bên ngoài” của người sử dụng, không phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất phức tạp của nhà máy bán dẫn. Vi mạch FPGA được cấu thành từ các bộ phận

tải xuống

 Các khối logic cơ bản lập trình được (logic block)
- Hệ thống mạch liên kết lập trình được
- Khối vào/ra (IO Pads)
- Phần tử thiết kế sẵn khác như DSP slice, RAM, ROM, Nhân vi điều khiển…

FPGA cũng được xem như một loại vi mạch bán dẫn chuyên dụng ASIC, tuy có hạn chế trong các tác nghiệp phức tạp nhưng FPGA ưu việt hơn ở chỗ có thể tái cấu trúc lại khi đang sử dụng, công đoạn thiết kế đơn giản do vậy chi phí giảm, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm vào sử dụng.

CẤU TRÚC & NỘI DUNG
Quy trình thiết kế trên ISE
Cơ bản về FPGA
Ngôn ngữ VHDLLn trn