Giới thiệu công nghệ PSoC

PSoC (Programmable System on Chip) giới thiệu một khái niệm hoàn toàn mới cho các ứng dụng vi điều khiển. So với các vi điều khiển 8-bít tiêu chuẩn, các chip PsoC có thêm các khối tương tự và số lập trình có khả năng lập trình được, chúng cho phép việc thiết lập một số lượng lớn các ngoại vi

Các khối số chứa một số các khối số nhỏ hơn có khả năng lập trình được có thể được cấu hình cho các ứng dụng khác nhau. Các khối analog được sử dụng cho việc phát triển các thành phần analog như các bộ lọc tương tự, các bộ so sánh. Các bộ chuyển đổi AD-DA

 

Có một số các họ PsoC khác nhau cho phép bạn lựa chọn phụ thuộc vào yêu cầu của dự án. Sự khác nhau giữa các họ PsoC là số lượng các khối A/D có thể lập trình được và số lượng các chân vào ra. Phụ thuộc vào các họ vi điều khiển, PsoC có thể có từ 4 đến 16 khối số và từ 3 đến 12 khối tương tự có khả năng lập trình được

1

Các đặc điểm của PSoC microcontrollers

Một số đặc tính nổi bật của vi điều khiển - PsoC

Các khối lập trình cho phép bạn thiết lập :

Bộ nhớ 16K bytes lập trình được

256 bytes RAM

 

Chuyển đổi ADC độ phân giả tối đa 14 bít

Chuyển đổi DAC độ phân giải tối đa 9 bít

 

Khuếch đại điện áp lập trình được

Các bộ lọc và so sánh lập trình được

Các bộ đình thời và bộ đếm 8-16-32 bít

Khối tạo mã CRC và mã giả ngẫu nhiên

Hai khối UART song công

Các thiết bị SPI 

Lựa chọn các kết nối cho tất cả các chân đầu ra

Lựa chọn việc kết hợp các khối chức năng

 

Lựa chọn cho việc lập trình trên vùng bộ nhớ xác định và ghi có bảo vệ

Các chân I/O đều có các chế độ Pull up, Pull down, High Z, Strong, hoặc Open pin state

I2C Slaver hoặc Master và Multi-Master có tốc độ lên tới 400KHz

Mạch giám sát tích hợp

Khối tạo điện áp tham chiếu chính xácLn trn