Xây dựng mẫu FEM (chia lưới) trong MATLAB

Trong các công trình nghiên cứu khoa học, các luận án tiến sỹ hay luận văn thạc sỹ có liên quan đến tính toán áp dụng các phương pháp Phần tử hữu hạn, phương pháp phần tử biên, phương pháp WRM(weighted residual method) thường được giải quyết trong môi trường Matlab với các mẫu lưới (mesh) được người dùng tự xây dựng

Tuy nhiên, các thuật toán phát sinh lưới không được cung cấp sẵn trong Matlab, đối với các mẫu lưới 3D, 2D phức tạp thì việc tạo lưới trong Matlab rất mất thời gian ảnh hưởng đến công trình nghiên cứu.

 

 

tải xuống 1 

Thấu hiểu những khó khăn đó, ATI cung cấp dịch vụ tạo lưới (mẫu FEM) cho việc lập trình trong môi trường Matlab giúp tác giả công trình nghiên cứu không mất thời gian vào việc xây dựng các mẫu lưới, tập trung cho việc giải quyết các vấn đề chính của công trình. ATI có thể tạo mẫu FEM cho vật thể phức tạp bất kỳ từ mẫu 1D, 2D hay 3D và xây dựng mẫu FEM nhiều nút (node) cho các phần tử bậc cao

 

ATI rất vui được phục vụ các bạnLn trn