Cơ khí - tự động hóa

CƠ KHÍ - TỰ ĐỘNG HÓA:

Cơ khí là một ngành khoa học, kỷ thuật giới thiệu quá trình sản xuất cơ khí và phương pháp công nghệ gia công kim loại và hợp kim để chế tạo các chi tiết máy hoặc kết cấu phần cơ của máy. Bảo trì và sữa chữa phần cơ của máy, phần cơ của băng tải,..Cơ khí ngày nay khả năng tự động hóa cao, các hệ thống cơ khí ngày nay điều khiển bằng tín hiệu điện nên khả năng tự động hóa cao, linh hoạt và chính xác cao so với điều khiển tự động bằng hệ chuyên cơ.

Ngành Cơ Khí gồm các chuyên ngành:
- Chế tạo máy : chế tạo các kết cấu cơ của máy, kết cấu cơ khí của máy, gia công kim loại trên các máy công cụ và các máy tự động.
- Cơ khí động lực: ngành nghiên cứu các động cơ cơ khí (diezel, xăng), các hệ truyền động cơ (xích - bánh răng), truyền động curoa.
- Vật liệu : nghiên cứu và phương pháp sản xuất các vật liệu kim loại, cấu trúc cơ của vật liệu. Các công nghệ luyện - cán - dập.
- Cơ Điện tử: ngành học rộng nhiều mảng của Cơ - Điện, không đi sâu nhưng rộng nên có thể thiết kế trọn vẹn một máy một hệ thống sản xuất tự động nhỏ hoàn chỉnh (phần cơ và phần điện), chế tạo robot. Tuy nhiên chuyên sâu của ngành này là phần cơ.

co khi tu dong hoa

Một số khái niêm liên quan:

1. Sản phẩm
Trong sản xuất cơ khí cũng như trong các lĩnh vực sản xuất khác, sản phẩm là một danh từ quy ước chỉ vật phẩm được tạo ra ở giai đoạn chế tạo cuối cùng của một cơ sở sản xuất (ví dụ như ở một tổ sản xuất hoặc phân xưởng của nhà máy). Sản phẩm không phải chỉ là máy móc hoàn chỉnh đem sử dụng được mà còn có thể là cụm máy hay chỉ là chi tiết máy. Ví dụ: Nhà máy sản xuất xe đạp có sản phẩm là xe đạp, nhưng nhà máy sản xuất ổ bi thì sản phẩm lại là các ổ bi.

2. Chi tiết máy.
Đây là đơn vị nhỏ nhất và hoàn chỉnh của máy, đặc trưng của nó là không thể tách ra được và đạt mọi yêu cầu kỹ thuật. (Ví dụ, bánh răng, trục xe đạp). Có thể xếp tất cả các chi tiết máy vào hai nhóm: - Chi tiết máy có công dụng chung (ví dụ: bu lông, bánh răng; trục) là các chi tiết máy dùng trong nhiều máy khác nhau. Chi tiết máy có công dụng riêng chỉ được dùng trong một số máy nhất định. (ví dụ: trục khuỷu, van, cam…)

3. Bộ phận máy
Đây là một phần của máy, bao gồm hai hay nhiều chi tiết máy được liên kết với nhau theo những nguyên lý máy nhất định (liên kết động hay liên kết cố định): (ví dụ như may ơ trước, may ơ sau của xe đạp, hộp tốc độ v.v…) Hiện nay người ta sử dụng rất nhiều máy khác nhau về tính năng, hình dáng, kích thước v.v… Tuy nhiên bất kỳ máy nào cũng đều cấu tạo bởi nhiều bộ phận máy. Ví dụ: máy tiện gồm các bộ phận máy như bàn máy, ụ động, ụ đứng, hộp tốc độ, bàn dao v.v….

4. Cơ cấu máy.
Đây là một phần của máy hoặc bộ phận máy có nhiệm vụ nhất định trong máy. Ví dụ: đĩa, xích, líp của xe đạp tạo thành cơ cấu chuyển động xích trong xe đạp. Một cơ cấu máy có thể là một bộ phận máy, nhưng các chi tiết trong một cơ cấu có thể nằm ở trong các cụm khác.

5. Phôi.
Đó là một danh từ kỹ thuật có tính chất quy ước chỉ vật phẩm được tạo ra của một quá trình sản xuất này chuyển sang một quá trình sản xuất khác. Ví dụ: quá trình đúc, là quá trình rót kim loại lỏng vào khuôn, sau khi kim loại đông đặc trong khuôn ta nhận được một vật đúc kim loại có hình dáng kích thước theo yêu cầu. Những vật đúc này có thể là: - Sản phẩm của quá trình đúc. - Chi tiết đúc: nếu như không cần gia công cắt gọt nữa. - Phôi đúc: nếu vật đúc phải qua gia công cắt gọt như tiện, phay bào… Như vậy trong trường hợp này sản phẩm của đúc được gọi là phôi đúc của quá trình gia công cơ khí. Hiện nay các phương pháp chế tạo phôi trong sản xuất cơ khí bao gồm đúc; gia công áp lực (rèn, dập) và hàn, cắt kim loại bằng khí, hồ quang điện, tia lửa điện, lade.Ln trn