Năm 2015 ngành KỸ THUẬT ĐIỆN truyền thống sẽ không còn

Sang năm học tới 2015, ngành KỶ THUẬT ĐIỆN truyền thống sẽ không còn nữa mà sẽ phân ngành từ đầu và chuyên sâu lại các ngành tuyển sinh của khoa Điện:
- Hệ Thống Điện
- Điện Công Nghiệp
- Tự Động Hóa
- Tin học Công nghiệp
- Điện Tử
- Viễn Thông
- Hệ Thống Nhúng
- Hệ Thống Số
- Kỹ thuật Máy tính

ky-thuat-dienLn trn