nhận làm đồ án cơ khí chế tạo máy

CHUYÊN THIẾT KẾ BẢN VẼ CHO ĐỒ ÁN 
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY.
(gồm tất cả bản vẽ có liên quan CAD 2D,3D, THUYẾT MINH

BAO GỒM
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Bánh răng định tinh
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Bích chặn
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Cần gạt
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Máy ép viên thức ăn gia súc
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Điều hòa không khí
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Con trượt
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Chi tiết dạng càng
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Ống lót ụ động
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Chi tiết giá đỡ
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Máy dán nhãn chai tròn 
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Giá đỡ
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH  GIA CÔNG        Nghệ THIẾT KẾ MÁY PHAY NGANG
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         Khớp nối răng trong 
o  THIẾT  KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ    Trữ đông ,cấp đông , bể đá
o  ĐỒ ÁN: NGUYÊN LÝ VỀ MÁY  KHOAN, MÁY TIỆN, MÁY DOA
o THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         GỐI ĐỠ 

o THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         ĐĨA XÍCH
o THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         CHI TIẾT DẠNG CÀNG

o THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG         DẪN HƯỚNG
o THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG        ỐNG CÔN

o THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG        Ổ ĐỠ TRỤC
o THIẾT KẾ MÁY LĂN ÉP
o THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG        BÍCH DẦU
o THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG        BÍCH ĐUÔI (RẤT ĐẦY ĐỦ, BAN VE, THUYEY MINH)
o THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG        CẦN GẠT
o THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG        GIÁ ĐIỀU CHỈNH
o THIẾT  KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG        DAO CẮT KIM LOẠI

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0918769098Ln trn